1980

Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse Politiek; Lijphart ondersteboven

1981 D'66 als Politiek fenomeen
1982 Kamerverkiezingen
1985   Parlement en representativiteit
1985

Liberalisme en de Verzorgingssamenleving

1990  

Menselijke Waardigheid

1990  

Pragmatisme

1990  

Keurige Anarchisten

1991-1993  

Het Referendum

1993  

Politieke verantwoordelijkheid

1994  

Politici in de klem

1995   De persoonlijke levenssfeer
1995   Integriteit en moraal in het openbaar bestuur
1995

Uitdagingen voor liberalen

1995

Postideologische politiek

1996

Ethiek in politiek en samenleving

1996

Van Homo Alfa tot Homo Zappens

1996

De Technologische belofte als imperatief

1997  

De moraal van het genetische verhaal

1997  

Abortusdebat en verantwoordingssystematiek

1997   Een maatschappelijke democratie
1997   In gesprek met Els Borst
1997   Van politieke partijen en de dingen die voorbij gaan
1998  

Pragmatisme - Een kritisch-politieke houding

1998   Over verkeerd begrepen politieke verantwoordelijkheid
1998

Zelfbeschikking

1998

Technologie

2000

Gepeperde Integriteit

2000

Transplantatietechnologie

2001   Ethiek en communicatief ontwerpen
2002   Heiligheid versus Kwaliteit van leven
2005

Orgaandonatie

2016  

De associatieovereenkomst die de Europese Unie (EU) en haar lidstaten hebben gesloten met Oekra´ne - Europese waarden in het geding

2016  

Vluchtelingen de Europese waardengemeenschap in de praktijk

2016  

50 jaar D66